Bemærk venligst

Dette arrangement har fundet sted og er ikke længere gældende.

Ekstraordinær Generalforsamling HER

Bestyrelsen i Haderslev Erhvervsråd indkalder endnu engang til ekstraordinær generalforsamling med ønske om, at vedtægtsændringerne igen kan godkendes. Dermed vil disse være gældende til den ordinære generalforsamling, som afholdes i forlængelse heraf

Forslag til vedtægtsændringer;

  • Ændring af mulighed for at flere kommuner kan være medlem af Haderslev Erhvervsråd – Forslås ændret til, at kun Haderslev Kommune kan være medlem i Haderslev Erhvervsråd
  • Ændring af metode for valg af formand. – Forslås ændret til at formanden ikke vælges direkte på generalforsamlingen. I stedet konstituerer bestyrelsen sig og vælger formand og næstformand blandt deres midte på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. Dette for at sikre det bedst mulige grundlag for samarbejde mellem formand og den øvrige bestyrelse.
  • Ændringsforslag om muliggørelse for afholdelse af generalforsamlingen online. Generalforsamlingen kan ikke afholdes online ifølge vedtægterne. Dette ønskes ændret, så det fremtidigt kan være muligt at afholde en gældende generalforsamling online.

Se de fulde vedtægtsændringer her.

Til den ekstraordinære generalforsamling afholdt 8. januar 2024, blev ovenstående vedtægtsændringer godkendt med den nødvendige 2/3 stemmeflerhed blandt de fremmødte. Ifølge vedtægterne skal ændringerne herudover vedtages af 2/3 af samtlige medlemmer for at være gældende. Hvis 2/3 af medlemmerne ikke er til stede på den ekstraordinære generalforsamling, skal der afholdes yderligere en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages med 2/3 stemmeflerhed blandt de fremmødte, uanset deres antal. Derfor denne indkaldelse.

Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes ligeledes 12. marts 2024 kl. 18.00 – 19.00 – og afsluttes traditionen tro med stegt flæsk med persillesovs og kartofler. Invitationen til den ordinære generalforsamling med program for dagen, udsendes snarest.

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Afstemning om vedtægtsændringer

Skal du med?

Noter i kommentarfeltet hvis du ønsker at blive tilmeldt både ekstraordinær generalforsamling + den ordinære generalforsamling. Og notér gerne, hvis du ønsker en vegetar-ret i stedet for stegt flæsk med persillesovs. Sidste frist for tilmelding er den 8. marts 2024.

Bemærk at det kun er medlemmer af Haderslev Erhvervsråd, som er stemmeberettigede, og kun én person fra hver medlemsvirksomhed, vil være stemmeberettiget.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfristen er udløbet