Bemærk venligst

Dette arrangement har fundet sted og er ikke længere gældende.

Ordinær Generalforsamling HER

Vi har fornøjelsen af, at invitere til vores ordinære generalforsamling. Der venter en interessant aften med et indblik i det seneste år samt tanker og planer for det kommende år. Vi skal høre fra Sønderjyske Fodbold, om deres rejse mod superligaen og selvfølgelig bliver der god tid til netværk og gode snakke over den traditionelle stegt flæsk med persillesovs.

Vi håber at se dig til en interessant eftermiddag og aften, hvor du kan gøre din stemme gældende, når vi afholder både ekstraordinær og ordinær generalforsamling samme eftermiddag.

Når vi gæster Sydbank Park, skal vi selvfølgelig have besøg af Sønderjyske Fodbold. Vi skal høre fra den sportslige ledelse, hvor bl.a. Søren Davidsen og Markus Hansen vil fortælle om klubben og deres rejse mod Superligaen.

Program

 • 16.30: Ekstraordinær generalforsamling
 • 17.30: Oplæg ved borgmester Mads Skau
 • 17.40: Ordinær generalforsamling
 • 18.50: Lad os stå sammen v. Pia Schulz Heelsberg
 • 19.00: Oplæg om Sønderjyske Fodbold v. Søren Davidsen og Markus Hansen
 • 19.30: Spisning, netværk og gode snakke

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab
 4. Fremlæggelse af forslag til årsbudget, herunder forslag til kontingent
  • Der fremlægges forslag til kontingentstigninger, og ønsket skal ses med baggrund i den generelle prisudvikling siden erhvervsrådets opstart i 2013, inflation samt et ønske om, også fremadrettet, at kunne opretholde den høje kvalitet inden for medlemsservice.
   Se forslag til ny kontingentstruktur her.
 5. Valg af formand
  • Hans-Jørgen Skovby Jørgensen (ønsker genvalg)
   Såfremt forslaget til vedtægtsændringer omkring valg af formand godkendes på den ekstraordinære generalforsamling, bortfalder dette punkt og formanden vil dermed være på valg på samme vis som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Der skal vælges 5 medlemmer for 2 år – på valg er;
  • Vibeke Arkil (ønsker genvalg)
  • Poul Brændekilde (ønsker genvalg)
  • Jacob Knudsen (ønsker genvalg)
  • Thomas Slivsgaard (ønsker ikke genvalg)
  • Hans-Jørgen Skovby Jørgensen (jf. ovenstående)
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 9. Eventuelt
 10. Vigtigt at notere sig

Forslag fra medlemmer skal være indgivet mindst 10 dage før generalforsamlingen afholdes (senest d. 2. marts 2024) til formand Hans-Jørgen Skovby Jørgensen på hjsj@hjsj.dk

Se vedtægterne HER og vær gerne opmærksom på, at de angivne vedtægtsændringer kun vil være gældende til den ordinære generalforsamling, hvis disse godkendes på den ekstraordinære generalforsamling.

Bemærk at det kun er medlemmer af Haderslev Erhvervsråd, som er stemmeberettigede, og kun én person fra hver medlemsvirksomhed, vil være stemmeberettiget.

Vil du vide mere, så kontakt et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer eller erhvervsdirektør Ditte Skjoldemose på ditte.skjoldemose@her.dk eller på telefon 2496 8406.

Praktiske oplysninger