Den selvejende institution Dannevirke

Den selvejende institution Dannevirke er en selvejende non-profit institution. Institutionen har siden starten i 1993 været et anbringelsestilbud til børn og unge i sårbare og udsatte positioner for landets 98 kommuner.

Her kan bo 39 børn/unge i alderen 0-22 år. Institutionen har egen skole som nogle af børnene bruger, mens andre børn/unge bruger de private og offentlige skoletilbud inde i Haderslev by.

I 2021 er institutionen udvidet med et Familiehus - et døgnbehandlingstilbud for familier i risiko for at deres børn skal anbringes udenfor hjemmet. Medarbejdergruppen består af lærere, pædagoger, socialfaglig rådgivere, køkken- og pedelafdeling, forretningsfører og daglig ledelse. Øverste ledelse er institutionens bestyrelse.

Charlotte Møller Pedersen
Forstander
Færgevej 5
6100 Aarøsund

Du skal indtaste dit navn.

Du skal indtaste dit telefon.

Please enter a valid value

Please check this box