Naturbiogas Sode A/S

Naturbiogas Sode kobler Haderslev Næs på hele Danmarks grønne omstilling og bidrager til en CO2-neutral fremtid. Områdets landbrug leverer husdyrgødning og landbrugsafgrøder, som vi forvandler til miljøvenlig biogas og til grøn gødning, der mindsker kvælstof i naturen. Dét mener vi, er fremtiden for både et bæredygtigt landbrug og grøn, vedvarende energi til danskernes hverdag.

Biogasanlægget på Hejsagervej Næsvej 137 blev fuldt funktionsdygtigt i efteråret 2020 og vil årligt producere 19 millioner kubikmeter biogas.

Jan Fensholt-Hansen
Direktør
Hejsager Næsvej 137A
6100 Haderslev

Du skal indtaste dit navn.

Du skal indtaste dit telefon.

Please enter a valid value

Please check this box