Rådgivere og konsulenter

4BConsult ApS

Bestyrelsesopgaver, Advisory Boards, sparringspartner og virksomhedsrådgiver.

Bestyrelsesopgaver

Jeg har mere end 20 års bestyrelseserfaring fra mere end 25 forskellige selskaber, herunder fra små, mellemstore og store virksomheder i forskellige brancher og lande i selskaber med vidt forskellige behov og ønsker. Aktuelt har jeg sæde i bestyrelser i henholdsvis Danmark og Bulgarien.

Sparringspartner

Sparringspartner, men mere på det personlige plan end under “virksomhedsrådgivning”.

Det kan være nyttigt og udbytterigt at vende forskellige muligheder og problemstillinger med en erfaren leder, der måske selv har stået i en tilsvarende situation.

Virksomhedsrådgiver

Som virksomhedsleder skal der træffes mange beslutninger. Sparring med en ekstern kan i mange situationer være en billig og værdifuld måde at få testet ideer på eller få inspiration til, hvordan man kommer videre med en given problemstilling. Det kan eksempelvis være:

 • Organisationsudvikling
 • Forretningsudvikling
 • Strategiske spørgsmål
 • Likviditetsstyring
 • Financiering
 • Økonomistyring

Interim management

Mangler du en leder på højt niveau indenfor generel ledelse eller økonomistyring i en kortere periode, kan jeg tilbyde erfaring og kompetance, der formentlig matcher dine behov – lad os drøfte muligheder og behov.

Købs- og salgsprocesser

Ved køb eller salg af virksomhed/division/område vil det være fordelagtigt med en ressource, der kan have denne opgave som sin prioritet eet. Jeg har medvirket i mere end 20 virksomhedshandler gennem de seneste 20 år og vil kunne bidrage med erfaring og arbejdskraft, som du vil kunne drage fordel af.

Ved køb kan det være:

 • Kortlægning af potentielle virksomheder
 • Analysefasen og “due diligence”
 • Forhandlingsforløb og kontraktindgåelse
 • Fremskaffelse af financiering
 • Implementering

Ved salg kan det derudover være:

 • Salgsmodning
 • Udarbejdelse af salgsmateriale
 • Finde potentielle købere

Håndteres i et tæt samarbejde med firmamæglerne ApS