Offentlig institution

Arbejdsmarkedets Tillægspension – Haderslev

ATP’s primære opgave er at arbejde for økonomisk grundtryghed og at bidrage til effektiv velfærd. Det gør vi ved at skabe højst mulige afkast på investeringer til gavn for pensionister, der modtager ATP Livslang Pension.

Pensions- & Investeringsforretningen tager sig af alle aspekter ved ATP Livslang Pension, mens Administrationsforretningen står for administration og udbetaling af en række sikrings- og velfærdsydelser.