Entreprenør / Håndværker

Arkil Holding A/S

Idegrundlag
Fremtidens udvikling er afhængig af, at vores samfund kan bygge på et solidt fundament, bo i et sundt miljø og færdes i en velfungerende infrastruktur.

Arkil bygger broer, lægger kabler og skaber forbindelse. Vi renser den forurenede jord, bygger kloakker og leverer et renere miljø. Vi anlægger fra grunden, bygger fundamenterne, producerer asfalten og baner vejen frem. Vi passer på vejen, når den er bygget, og bevarer dens høje standard.

Arkil bygger på fremtiden, og vores motto er ”Kvalitet til tiden”

Geografisk operationsområde
Selskabet tilbyder sine ydelser til såvel hjemmemarkedet som udlandsmarkedet. Hjemmemarkedet omfatter Danmark, Nordtyskland, Irland og Sverige. Udlandsmarkedet omfatter det øvrige Nordeuropa samt enkeltstående infrastrukturprojekter i det øvrige udland. Hjemmemarkederne udgør dog fundamentet for selskabets udlandsaktiviteter og skal prioriteres som sådan.

Arkil ønsker at:

  • Opfattes som en virksomhed med faglig dygtighed og en god tone i et samarbejde med høj troværdighed og integritet.
  • Være decentralt organiseret med uddelegering af ansvar, stor fleksibilitet og tværgående samarbejde.
  • Efteruddanne koncernens medarbejdere, så vi bevarer og øger fagligheden på alle niveauer.
  • Opretholde et stærkt fagligt fællesskab mellem kollegerne med en åben og velfungerende kommunikation.
  • Udvise omhu, omtanke og risikobevidsthed i vores aktiviteter.
  • Opretholde en stærk central finansiel kontrol.
  • Forblive en selvstændig virksomhed.
  • Være en sikker arbejdsplads, og til stadighed arbejde på at forbedre sikkerheden for medarbejderne.
  • Engagere sig i det omgivende samfund, vi er en del af, gennem social bevidsthed, teknologisk udvikling og begrænsning af vores miljøbelastning.
Jørgen Søndergaard

Adm. direktør