Rådgivere og konsulenter

Berg Advokater Haderslev

Vort kontor fungerer som en helhed på såvel juristsiden som på sekretærsiden.

Vi dækker operationelt Sønderborg retskreds foruden naturligvis Landsretten og Højesteret.

Som alle gerne vil, gør VI alvor af:

  • Personlig betjening
  • Specialiseret og opdateret viden
  • Hurtig sagsbehandling
  • En solid erfaring
  • Både nationalt og internationalt advokatnetværk

Hver jurist og hver sekretær har sit specielle faglige grundlag og erfaringer, hvorfor vi er i stand til at løse alle opgaver indenfor:

Erhvervslivet
– herunder udfærdigelse af såvel individuelle kontrakter som af generelle salgsbetingelser til brug for såvel internethandel som almindelig samhandel, entreprise/byggeri og lejeret, voldgift – og retssagsbehandling, miljøsager, arbejdsret og bestyrelsesrådgivning, virksomhedsomdannelse , selskabsdannelse og generationsskifte, rekonstruktion m.v.

Privatlivet
– herunder arbejdsret, ejendomshandel, lejeret og person – familie og arvesager, incl. såvel skilsmisse/ separation/ forældremyndighedssager som skifteret/dødsbobehandling m.fl.

Offentlig forvaltning
– herunder assistance ved planlægningsopgaver, udbud, privatisering og organisatoriske opgaver m.m.

Desuden er vi stolte over vor tradition for uddannelse af nye medarbejdere, der stort set ikke sker i andre advokatfirmaer i retskredsen og ikke er foregået hos andre i Haderslev i en årrække. Uddannelse af nye medarbejdere er for os et naturligt element i vort værdisæt.