Rådgivere og konsulenter

Global A1

Global A1 er en konsulentvirksomhed, der rådgiver virksomheder om social sikring, samt bistår med hjælp til at indhente A1 attester fra danske og udenlandske myndigheder. Vi fungerer som virksomhedernes repræsentant under hele processen vedrørende indhentning af dokumentation i form af A1 attester, og vi står dermed for alt løbende kommunikation med myndighederne.

I forlængelse af social sikring, rådgiver og fungerer Global A1 også som repræsentant på sygesikringsområdet og bistår med hjælp til indhentning af dokumentation. Det gælder både S1 attester, særlige sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort registreret til arbejde.

Derudover hjælper Global A1 også med indhentning af dokumentation, i form af konventionsaftaler til de lande hvor der er indgået en bilateral aftale, som vedrører arbejde i lande udenfor EU/EØS landene og Schweiz. Global A1 består af to indehavere, der tilsammen har mere end 8 års erfaring med at træffe afgørelser om social sikring, efter EF-forordningen 883/2004 fra tidligere erhverv med juridisk sagsbehandling, ved International Social Sikring under ATP og Udbetaling Danmark.

Vi har i Global A1 en klar vision om at gøre social sikring ukompliceret og let forståeligt for både arbejdsgivere og arbejdstagere.