Offentlig institution

Gram Fjernvarme

Vi fanger solen…

Gram Fjervarme har en af verdens største solfangeranlæg. Anlægget leverer ca. halvdelen af varmebehovet i Gram. Amba-selskabet har ca. 1.200 forbrugere der på generalforsamlingen vælger bestyrelsen som varetager forbrugernes interesser. Vi forsyner ca. 98% af byen med fjernvarme.