Uddannelse

Haderslev Sprogcenter

Haderslev Sprogcenter tilbyder undervisning for voksne udlændinge.

Sprogcentrets opgave er at styrke voksne udlændinges danskkompetence, så de nytilkomne kan uddanne sig, deltage aktivt på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet.

Sprogcentret tilbyder danskuddannelser og forberedende voksenundervisning for udlændinge (FVU). Hvis man er omfattet af et integrationsprogram, er danskuddannelsen gratis, ellers skal man betale et depositum samt et deltagergebyr. Forberedende voksenundervisning er gratis.

Vi tilbyder også undervisning på virksomheder og på hold med fokus på ordforrådstilegnelse og sproghandlinger inden for specifikke brancheområder. Ligeledes underviser Sprogcentret i uskrevne regler på arbejdspladsen, pausesnak samt at skrive ansøgning og lave CV.