Uddannelse

IBA – Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding tilbyder videregående praksisnære erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på fuld tid samt akademi- og diplomuddannelser på deltid.

Uddannelserne er først og fremmest placeret indenfor det it-faglige, det merkantile og det tekniske område, men også inden for design, iværksætteri, sundhed og ledelse.

Vi arbejder med aktuelle problemstillinger:

  • På erhvervsakademiet arbejder vi med anvendt forskning, udvikling og innovation, der både gavner uddannelserne, virksomhederne og samfundet. Projekterne tager afsæt i aktuelle problemstillinger, og vi gennemfører dem i samspil med både undervisere/studerende og virksomheder. Det betyder, at resultaterne kan bruges i praksis.