Rådgivere og konsulenter

iCFO

iCFO løser opgaver indenfor området økonomistyring, og henvender sig til små og mellemstore virksomheder. Det er iCFO’s målsætning at placere sig som udbyder af konsulentopgaver der kiler sig ind mellem virksomhedens bogholderi og virksomhedens revisor. Opgaverne er ofte karakteriseret ved opgaver hvor virksomheden selv ikke har de nødvendige ressourcer, eller kompetencer til løsning af opgaven.

Det er opgaver indenfor ledelsesrapportering, strategiplanlægning, bestyrelsesarbejde, udvælgelse og implementering af IT-løsninger, samt gennemgang af forretningsgange og-processer.