Diverse

Klimaliv ApS

Klimaliv ApS udbyder/vil udbyde havedesigns, rundvisninger, events, foredrag, kurser i bæredygtig tilpasning, formidle permakultur i både børne- og voksenhøjde og sælge lækre bæredygtige fødevarer mm til inspiration. Klimaliv ApS vil bidrage til at gøre det bæredygtige valg mere tilgængelig, og dermed gøre det nemmer at forstå og navigere i, både som privatperson, virksomhed og menneske. Klimaliv ApS skal tilrettelægge for, at det ”nemme valg” samtidig er det ”gode valg”.

Klimaliv ApS vil gøre op med normalen der dikteres af dagens samfund, og hjælpe med at finde en mere bæredygtig balance i vores hverdag – balance mellem arbejdsliv, familieliv, forventninger fra samfundet og til en selv. Jeg kalder det et klimaliv. Klimaliv med udgangspunkt i det enkelte menneske – og det hele menneske. Vi er alle forskellige med forskellige balancepunkter og der er ikke noget som er rigtigt eller forkert. Det eneste som er forkert, er ikke at forholde sig til det. Nogen lever bedst med små ændringer og forbedringer. Andre tager meget større og drastiske skridt for at få det til at fungere. Men det vigtigste er, at vi ikke dømmer og fordømmer hinanden. Klimaliv ApS skal være en platform for udforskning af, læring om og udøvelse af klimaliv, hvor alt har nytte – i modsætning til udnyttet. Produktet skal have mange bundlinjer, herunder klima i balance (emissioner og tilpasning), ressourcer i kredsløb, mangfoldig natur, sundhed og trivsel, og fællesskaber.

Et af de værktøjer som Klimaliv ApS lægger stor vægt på i jagten på et godt ”klimaliv” er Permakultur, hvor etikkerne “omsorg for jorden”, “omsorg for mennesker” og “ligelig fordeling” er fundamentet. Målet er at etablere inspirationscenter til en bæredygtig livsstil – et påkaldt LAND Center, som skal vise permakultur i praksis. LAND står for Læring, Aktivitet, Netværk og Demonstration. Stedet udvikles og etableres efter gennemtænkte permakulturdesigns, hvor et lavt forbrug af tid, energi og vand, samt mindst mulig affald og mest mulig selvforsyning er centralt. Et andet centralt punkt i etableringen og driften af centeret er at det skal være en platform, hvor særligt sårbare mennesker kan finde mål og mening med tilværelsen, bygges op og finder troen på sig selv.