Diverse

M. Hansen Jr. A/S

Matthias Hansen jr. startede sin tobaksfabrik 1815.

Virksomheden havde i begyndelsen til huse i Nørregade 32, hvor der flere gange blev udvidet, men i 1850’erne flyttede tobaksfabrikken til Storegade 3, hvor H.C. Hansen, Matthias Hansens søn, købte J. G. Otzens tobakfabrik.

Virksomheden var nu byens største arbejdsplads med over 100 ansatte. Efter 1864 omlagde man produktionen til skråtobak, for at undgå den stigende konkurrence på cigarområdet, og det med stor succes.

Antallet af medarbejdere steg til næsten 200 i begyndelsen af 1900-tallet. Tobaksfabrikken klarede sig fint helt frem til starten af 1950’erne, men i erkendelse af at man ikke kunne følge med de store fabrikanter, valgte man at afvikle tobaksproduktionen og koncentrer sig om udlejning af ejendomme, butikker og lejligheder.

I 2015, efter 200 års firma historien er udlejning af ejendomme stadigvæk hovedaktivitet af firmaet, men med en investering i SEEEMS ApS blev firmas profil udvidet til nye markeder.

Olav Matthias Hansen