Rådgivere og konsulenter

MVR Consult

Miljø og energi

MVR Consult har en lang erfaring indenfor områderne energi og miljø. Vi gennemfører processer og projekter for mange forsyningsvirksomheder indenfor f.eks. forretnings- og teknologiudvikling, bygherrerådgivning og projektstyring. I samarbejde med Dansk Fjernvarme er vi også med til at give danske fjernvarmeværker et godt administrativt grundlag i forhold til at leve op til Varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder hvilke omkostninger der må indregnes i varmeprisen samt indberetning til Energitilsynet.

Læs mere på vores hjemmeside på nedenstående link:

MVR Consult har stor erfaring med bestyrelser i forskellige sammenhænge – f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af vision og mål, gennemførelse af strategiprocesser samt afholdelse af forskellige kurser for bestyrelser. Vores erfaring udspringer  i, at indehaver Jytte Rabæk Schmidt er en del af forskellige bestyrelser som f.eks. folkevalgt i energi- og telekoncernen, SE og som formand for Torben Clausen A/S. Hun har selv gennemført en professionel bestyrelsesuddannelse, målrettet SMV virksomheder, på Århus Universitet.

Læs mere på vores hjemmeside på nedenstående link:

MVR Consult

Jytte Rabæk Schmidt

Erik Ravn Schmidt