Offentlig institution

Provas Forsyningsservice A/S

Provas står for professionel håndtering af vand, affald og spildevand. Vi sørger for, at du har rent vand i hanen, og at du kan komme af med affald og spildevand, så det belaster vores miljø mindst muligt.

Provas sørger for, at der kommer rent drikkevand ud af hanerne i Haderslev Kommune. Vi sørger også for, at kloakkerne fungerer, så spildevandet kan blive ledt ned på vores rensningsanlæg. Skraldet tager vi også, og så driver vi tre genbrugspladser, hvor vi hjælper vores kunder med at sortere affald, så det kan blive genbrugt.

Vi har tre vandværker, tre genbrugspladser, 14 renseanlæg, cirka 972 km spildevandsledninger og 419 km vandledninger.

Vi er en virksomhed med 72 medarbejdere, og vi har hovedsæde på Fjordagervej i Haderslev.

Esge Homilius

Administrerende direktør