Web, marketing og kommunikation

Ritter Media

Vi øger din webshops omsætning ved at annoncere på Facebook & Instagram (Metas platforme). For at gøre det nemt for dig, arbejder vi med faste priser, du kan kalkulere med, og uden binding. Kontakt os gerne for en gratis konsultation. Især de mindre webshops har desværre ofte et forkert billede af, hvordan de kan lykkes på Facebook og Instagram. De tror, at de bare skal dele indhold hver dag, og så kommer kunderne. Vi ved af erfaring, at det som regel ikke er tilfældet. Hvis formålet er at sælge dine produkter og øge din webshops omsætning, så skal det gøres via Metas annonceplatform. Fordelen er, at det kræver mindre tid og derfor ofte er billigere eller i hvert fald mere lønsomt end at beskæftige en fuldtids social media manager.

Vi hjælper med:

  • strategi og analyse
  • tracking (at gøre resultaterne målbare og kampagnerne mere effektive)
  • kampagneopsætning og -optimering – annonceproduktion (tekster, billeder, videoer m.m.)
  • indsigt (at forstå, hvilken effekt kampagnerne har)
  • sparring og workshops

Du kan læse mere om os på rittermedia.dk og du kan følge Jan på LinkedIn, hvor han jævnligt deler tips og tricks: linkedin.com/in/jan-lucas-hilgers

Picture of Jan-Lucas Hilgers
Jan-Lucas Hilgers

Indehaver | Meta Ads Konsulent