Rådgivere og konsulenter

soXso

Konsulentydelser

Vi tilbyder konsulentydelser, hvor omdrejningspunktet er Lean, hvilket er vores hjertebarn.

Vi kan sætte ind med bistand fra før den strategiske beslutning tages, til processen kører på højtryk i implementeringsfasen, over til at processen er klar til at overgå til driften, til slutteligt at bidrage med opfølgende aktiviteter.

Vi opererer på alle organisatoriske niveauer og har solid erfaring med at abejde med såvel medarbejderne “på gulvet” over mellemlederen til den øverste ledelse/leder.

Ydelser kunne være:

  • Sparring omkring Lean processens strategi, ønskede mål og indsatser
  • Screening og kortlægning af områder for at definere Lean indsatser
  • Træning af organisationen på alle niveauer i såvel værktøjer samt forandring
  • Lean spil og læring gennem hands-on øvelser, hvor alle sanser tages i brug
  • Kortlægning af de involverede parter på Lean rejsen
  • Lean workshops på enkeltstående Lean værktøjer
  • Sparring af ledere og organisation på Lean rejsen
  • Opbygning af tavler
  • KAIZEN forløb

Vi står ikke tilbage for at vende din organisation fuldstændig på hovedet og gennemføre en intensiv turnaround – også 24/7.

Kontakt os for at vi uddybende kan tale om et netop skræddersyet Lean forløb hos jer.